Podezřelé....

Wahlgrenis

26. září 2006 v 17:23
Tady je jeden takovej hezkej odkaz na stránečku se vším možným tajemnem například se tam toho píše hodně o Minulých životech,Budoucnosti,Magii a všemožných dalších tajemných úkazech...Na těchhle stránkách se píše snad úplně o všem zajímavým, moooc doporučuju!Takže tady sou:
Kontakt Wahlgrenis

Duchové

31. srpna 2006 v 21:06
Jednoho květnového dne krátce před půlnocí zazvonil v mé pracovně telefon. Pan B. z Prachatic se omlouval, že volá tak pozdě, ale potřeboval by radu pro své přátele z Písku, které postihla velmi zvláštní, neuvěřitelná věc. Ztrpčuje jim to život a navíc projevy toho ,,čehosi" jsou stále agresivnější.

Jeho známí, mladí manželé, se nastěhovali do nového, právě dokončeného domku. Obývají první patro, v přízemí pronajali místnost jednomu příbuznému. Mladá paní byla již v té době těhotná. Vše bylo v pohodě až do chvíle, kdy se vydali na procházku do okolí Písku. Tam na kopci, na jakési křižovatce cest, je najednou, ačkoliv byl poměrně teplý den, ovanul mrazivý závan chladu a ucítili odporný, mrtvolný puch. Rychle to nepříjemné místo opustili, napadlo je, že tam tleje nějaká mršina.

Vrátili se domů, ale od té chvíle se začaly v bytě dít podivné věci. Měli pocit, že je tam kdosi - nebo cosi - s nimi přítomno, cítili neklid a úzkost. Ten pocit se stupňoval v noci. Pořád se probouzeli, nemohli spát. Mezitím se narodilo děcko. I novorozenec byl velmi neklidný, plakal a nebyl schopen v noci usnout.

Když mi pan B. vylíčil situaci až jsem, namítl jsem, že by mohlo jít o nějaké psychické trauma, o skryté napětí mezi členy té rodiny. ,,To ještě není všechno!" pokračoval pan B., ,,během čtrnácti dnů se začaly dít skutečně neuvěřitelné věci! Váza na skříni se jednou večer začala kolébat, naklánět a točit kolem osy. A obyvatelé domku se v noci začali dusit. Jakmile ulehli, netrvalo dlouho a ucítili nesmírný tlak na hrudi, jako když na nich něco sedí. A v té chvíli vždycky začalo naříkat i dítě. Napadlo je, že kdosi, snad nějaký duch, se k nim na té křižovatce za městem připojil, následoval je až domů a usadil se u nich. Je zvláštní, že stejné nepříjemné pocity začal mít i jejich podnájemník o patro níž, ačkoliv mu o tom nic neříkali. Všechno vyvrcholilo včera," pokračoval pan B. ,,Ulehli asi v 10 hodin večer, trochu zdřímli, ale před dvanáctou je probudil strašný řev, pronikavý jekot. Zprvu si mysleli, že snad zařval před domem nějaký opilec, ale venku nikdo nebyl. Pak si uvědomili, že ten hlas nezněl zvenku, ale jakoby zevnitř, z nitra jejich domu. Také spolubydlící se přišel celý vyděšený zeptat, co to bylo. Do rána už pořádně neusnuli a dítě také ne."
A tak mladí manželé naléhavě prosí o nějakou radu, protože se obávají další noci.

Napadlo mi, že vykřiknout mohl nevědomky jeden z nich ze sna - ale přesto zde bylo až příliš mnoho znepokojivých prvků. Situace by samozřejmě potřebovala důkladný rozbor. Ať už škodlivou energii, která opanovala jejich dům, nazveme bludným duchem nebo negativním informačním polem, v každém případě má silnou vazbu na psychiku přítomných lidí. Toto propojení je nutno přerušit: na jedné straně aktivací jejich podvědomé vůle, která vytvoří ochranné biopole, a na druhé straně rozpuštěním, uzemněním a odvedením škodlivé energie.

Jako první pomoc jsem poradil zapálení svíček, vztyčení hrotů (třeba nožů) a pokud by bylo k dispozici dřevěné uhlí, pak položení jeho kousků do všech rohů, na okna, na práh a pod lůžka (až nepříjemné jevy pominou, je nutno toto uhlí sesbírat a spálit mimo dům). Někdo tvrdí, že je dobré i rozmístění magnetů nebo spirál z měděného drátu. Následně by mohlo být užitečné, vyžádat si v kostele trochu svěcené vody a všechny prostory domku vykropit. Důležité je provádět tyto úkony s přesvědčením, že buduji hráz, přes kterou žádná cizí síla nepřestoupí. ,,Chci, abys byl jinde! Chci, abys opustil tento dům! Přikazuji ti: odejdi! Vrať se tam, odkud jsi přišel! Přeji ti klid a mír!" Vyvarujte se záporů, nepoužívejte slůvka ,,ne" (Nechci tě, nechoď sem, nebuď tady). Je to zajímavé, ale záporka ,,ne" vždy oslabuje účinnost ,,zaklínadla". Pokud si nejste dost jisti silou své vůle, je vhodnější opřít se o kohosi mocnějšího: anděla strážného, Boha, světce, nebo třeba ducha milované zemřelé babičky - a přikazovat jejich jménem. Na pojmenování pomocné síly skutečně nezáleží, důležité je pouze to, abyste v její mimořádné schopnosti upřímně věřili.

Pan B. mi poděkoval a prohlásil, že jim poradí, aby to zkusili.

Jak vše dopadlo? Zatím se zdá, že dobře. Opatření zabrala. Navíc následujícího dne získali ještě jednu dobrou radu od spisovatele Svobody. Doporučil jim vrátit se na onu osudnou křižovatku, položit tam obětní dar (třeba květinu), zapálit svíčku a popřát ,,duchovi" věčný klid.

Od té chvíle uplynulo více než týden a pan B. mě ujistil, že všichni, včetně dítěte, spí velmi dobře a nepociťují žádné problémy. Uvidíme, jak se bude situace vyvíjet dál.

Myslím, že tento případ by mohl být i návodem pro toho, koho by snad potkalo něco podobného

Kruhy v obilí

21. července 2006 v 22:24
Od roku 1980 se na obilných polích po celé Velké Británii objevilo několik míst, ve kterých bylo obilí symetricky sešlapané do různých obrazců. " Kruhy v obilí ", jak se jim začalo říkat se objevovali pravidelně a to vždy v létě před sklizní. Každým rokem se jejich počet zvyšoval. V létě roku 1990, se objevilo přes 800 kruhů, které ale nebyly tak jednoduché. Od tohoto roku se začaly vyskytovat velmi složité kombinace piktogramů. Jejich letecké snímky jsou velmi udivující. Nejvíce kruhů se objevovalo a stále objevuje na jihu Anglie. Většina v okolí hrabství Hampshire a Wiltshire. Nejde jen o britský úkaz, ale pyktogrami je možno pozorovat téměř po celém světě ( několik případů bylo objeveno i v Holandsku a to už kolem roku 1500 a i u nás se můžeme s tímto fenoménem setkat ). Není dosud přesně známo, proč se nejvíce kruhů objevuje právě v jižní Anglii.
Je tu jedno možné vysvětlení. Někteří badatelé zajímající se o tento fenomén tvrdí, že
mystická místa jako Stonehenge, Avebury, Silbury Hill jsou ideální pro setkání s návštěvníky z jiných planet. Tohle vysvětlení ještě více potvrzuje fakt, že jsou hlášena pozorování záhadných světel nad těmito místy, kde se následující ráno objevily ony piktogramy. Některé možné tvrzení příčin tvorby kruhů v obilí z oblasti laické veřejnosti jsou velmi zajímavé. Např. Kruhy vytváří několik párů zamilovaných králiků ( jak na tohle mohl někdo přijít ), nebo snad jsou příčinou nadměrného nadouvání krav a důsledkem neobvyklého růstu obilí. Pokud se ale podíváte na obrázky, tak se vám určitě nebude zdát to, že takhle složité obrazce mohl stvořit pár pobíhajících zamilovaných králiků někde po poli. Anglický meteorolog Dr. Terence Meaden přišel s názorem o existenci větrných vírů, které dokážou ze Země nasávat prach a menší kamenné úlomky. Někteří angličtí farmáři zahlédli na svých polích několik takovýchvírů.Tímtotvrzením považovaly noviny a veřejnost záhadu za vyřešenou a více se jí přestaly zabývat. Hojnější výskyt složitějších obrazců koncem 80let, tuhle teorii podkopal a většina se začala přiklánět k názoru, že tvůrcem musí být nějaká umělá inteligence ( jsem stejného názoru ). Meadenova teorie ale nevysvětluje zajímavé piktogramy, které tvořily rovnostranné obrazce, trojúhelníky, náhodné seskupení různých asymetrických obrazců a dokonce i klínové písmo. Je také možné, že nám touto formou předává nějaká forma cizí inteligence svoje poselství.
Možnost, že obrazce jsou podfukem, je taktéž dosti nepravděpodobná. Vzhledem k velkému počtu obrazců ( v roce 1990 téměř 800 ) lze vyloučit možnost, že kruhy vytváří několik skupin lidí. Mimo to, uvnitř většiny kruhů byla naměřena zvýšená radioaktivita a značné elektromagnetické výchylky. Pravé kruhy, na rozdíl od amatérských se liší tím rozdílem, že obilí není vůbec zlomené ale jen velmi symetricky ohnuté. I testy přinesly zajímavé výsledky: Obilí z piktogramů je nějak geneticky narušené, což by mohla způsobit již zmíněná radioaktivita. Nedovedu si představit jak někdo v noci pobíhá po poli s nějakou radioaktivní látkou a ušlapává ony záhadné kruhy. Nedávno se na veřejnosti objevil krátký filmový snímek, zachycující 4 svítící koule, které během několika sekund vytvořily na úpatí hory s pevností Olivers Castle piktogram ve tvaru sněhové vločky.
Většina filmovích techniků a odborníků potvrdila , že se nejedná o žádný podvod vytvořený na počítači. Důkaz podává především pohyb kamery, který přesně odpovídá autentickým filmovým záběrům a dal by se jen velmi těžce napodobit. Pokud by někdo chtěl tento film zfalšovat, potřeboval by velmi drahé přístroje, moc času a peněz. Někteří ale i nadále tvrdí, že film je jen pouhý podvod ale důkaz z nich nikdo zatím nepředložil. Kruhy se také občas objevují i u nás. 15.7.1996 se u obce Sokolnice objevil složitý a rozlehlý piktogram. Skládal se z devíti kruhů, kde čtyři z nich byly navzájem spojeny uličkami. Největší kruh měřil v průměru asi 25m. Někteří místní občané uvádějí že ten den v noci viděli nad polem jasně žluté světlo a že tehdy v noci bez zjevných příčin začaly zvonit zvonky u jejich domů. Za dva dny se objevily další kruhy. Piktogramy byly tvořeny jedním centrálním a čtyřmi satelitními kruhy. Na závěr jen dodám, že obrazců každým rokem přibývá a to ještě v lepším a složitějším provedení. Myšlenka, že tímto způsobem nám chtějí nějaké cizí mimozemské civilizace předat důležité poselství, je velmi zajímavá.

Stonehenge

21. července 2006 v 22:16
Stonehenge je komplex menhirů a kamenných kruhů, nacházející se na Salisburské pláni asi 13 km severně od městečka Salisbury v Jižní Anglii.

Původ názvu

Název "Stonehenge" jistě pochází ze staré angličtiny, ale není známo, co přesně znamená. Jsou dvě hlavní teorie, které se liší pouze v druhé polovině názvu. Obě teorie tvrdí, že první polovina názvu "Stone" (ve staroangličtině "stān") znamená "kámen". První z těchto teorií však říká, že druhá polovina názvu, staroanglické slovo "hencg", znamená "henge", tedy v překladu "šibenice". Druhá tvrdí, že toto slovo (tentokrát "hinge")znamená "zavěšený". Není tedy jasné, jestli je pravým názvem "Kamenná šibenice" nebo "Zavěšený kámen".

Stavba Stonehenge

První fáze stavby počala okolo roku 1900 př. n. l. Byl vystavěn kruh s průměrem 100 m z vnější strany tvořený příkopem a z vnitřní strany valem. Val byl jen 0,5 m vysoký. Příkop byl 2 m hluboký a na jeho dně byly umístěny kosti zvěře a skotu, aby se půda zpevnila.
Druhá fáze nastala roku 1750 př. n. l., kdy byly vystavěny dva kruhy vztyčených kamenů uprostřed kruhu příkopu. Kameny vnějšího kruhu byly necelých pět metrů vysoké a téměř dva metry silné. Na těchto kamenech ležela souvislá řada kamenů vodorovných, které byly na těch vertikálních uchycené pomocí výstupků na vrcholu. Mnoho z nich však spadlo dolů. Kameny vnitřního kruhu byly podstatně menší, jen 2m vysoké.
Třetí a poslední fáze počala okolo roku 1650 př. n. l. Byly vystavěny dvě podkovy. Vnější byla tvořena pěti "Trilitony". Triliton je soustava tří kamenů, kde jsou dva kolmé a jeden vodorovný, přičemž ten vodorovný na nich leží. Největší z těchto trilitonů je 8,5 m vysoký. Kameny vnitřní podkovy jsou velikostí podobné kamenům vnitřního kruhu, tedy asi 2 m vysoké. Celý komplex byl dokončen okolo roku 1400 př. n. l.

Zajímavosti

Roku 1910 Angličan Horatio Barber zkonstruoval letadlo a bylo velkým štěstím, když jeho zkušební pilot s tímto letadlem minul "Stonehenge" a havaroval nedaleko.
Větší kameny jsou v současnosti zality do betonu. Při stavbě byly kameny vsazeny do jam a utěsněny kamennou drtí. Avšak po dvou světových válkách kameny následkem otřesů začaly vypadávat. Proto byli tehdejší archeologové nuceni rizikové kameny zabetonovat. I přesto však jeden z kamenů spadl při velké vichřici v roce 1963.
Při vykopávkách z roku 1920 byla pod jedním z kamenů nalezena láhev portského vína. Na štítku láhve byl vyznačen i rok a toto víno pocházelo z roku 1810. Zátka však shnila a většina vína vytekla.
zdroj:wikipedia.org
Předpokládaná původní podoba Stonehenge:

Bermudský trojúhelník

21. července 2006 v 21:57
Jako Bermudský trojúhelník je označována oblast ležící mezi Miami na Floridě, Portorikem a Bermudami na pomezí Mexického zálivu a západního Atlantiku, která zahrnuje i větší část Sargasového moře a dotýká se jí Golfský proud. Je to oblast, kde se v neobvyklém množství a bez vysvětlení ztrácejí lodě a letadla. Její návštěvníci vypozorovali v této oblasti neobvyklé jevy...... 1)poruchy chování kompasu, kdy střelka vykonávala chaotické pohyby nebo se otáčela kolem své osy 2)neobvyklé atmosferické jevy, jako náhlá ztráta viditelnosti, nemožnost určit polohu obzoru 3) časové posuny, kdy posádka lodi nebo letadla dorazila k cíli nevysvětlitelně brzy nebo naopak později než odpovídalo rychlosti pohybu a vzdálenosti cíle 4) ztráta letadla z obrazovky radaru a jeho opětné objevení po uplynutí nevysvětlitelně dlouhé doby 5) pozorování tajemných světel na obloze nebo pod mořskou hladinou Jako příklad uvedu ztráty v Bermudském trojúhelníku uvedu případ, který nese název Let číslo 19. Je to nevysvětlitelné zmizení 5 amerických bombardérů TMB Avenger z 5.prosince 1945. Letka odstartovala ze základny ve Fort Lauderdale na Floridě s úkolem proletět zadanou trasu s nácvikem bombardování a návrat na základnu. Jenže najednou velitel letky, zkušený instruktor Charles Tailor , hlásil rádiem základně zhoršenou viditelnost, podivné chování obou palubních kompasů a problémy s hodinami. Podle příkazu velitele letadla letěla společně do té doby, než jim došlo palivo, pak přistáli na mořské hladině. Od té doby byl kontakt se základnou přerušen, a tak byla započata pátrací akce leteckých i námořních sil na záchranu posádek letky. Jenže skončila velmi neúspěšně, letadla ani posádky se nenašly,dokonce došlo ještě ke ztrátě velkého pátracího letadla spolu se třináctičlennou posádkou PMB Mariner, jehož vrak také nebyl nikdy nalezen. Vyšetřovací komise tak byla nucena konstatovat, že příčina havárie je neznámá. Ale v Bermudském trojúhelníku se ztrácejí i lodě, jedním z přépadu ztracených lodí je zmizení lodi Marine Sulphur Queen. Nákladní loď Marine Sulphur Quee o délce 142 metrů s nákladem 15000 tun roztavené síry zmizela beze stopy začátkem února 1963 při cestě z Beaumontu v Texasu do Norfolku ve Virginii. Na palubě lodi byla v době zmizení posádka 39 mužů. Nebyl zaznamenán žádný pokus o rádiová volání o pomoc. Pátrání pobřežní hlídky skončilo bezvýsledně, nebyly objeveny ani zbytky po lodi, ani nikdo z členů posádky. Lidé mají některá vysvětlení, kterými obhajují tyto ztráty, například že je zde velké množství hurikánů, tornád a k tomu ještě Golfský proud, anebo že je moře je moc hluboké, a proto, že není možné vraky ani těla nalézt, anebo také, že za to může metan- plyn, který se zde opravdu vyskytuje, a který dokáže snížit hustotu vody natolik, že by bylo možné aby se plavidlo potopilo,ale nejen to, když se totiž metan dostane do vzduchu sníží přítomnost kyslíku a mohou nastat problémy s motory- jenže jak potom vysvětlíme návraty některých lodí bez posádek? Myslím, že se nikomu nepodaří objasnit tato záhadná mizení lodí a letadel...........Bermudský trojúhelník je jedno veliké tajemství!
 
 

Reklama